Kompüterdən Wi-Fi ilə çap edə və ya skanlaya bilmədikdə həll yolları

Aşağıdakı həll yollarını sınaqdan keçirin.

  • Şəbəkəyə qoşmaq istədiyiniz cihazları söndürün. Təxminən 10 saniyə gözləyin, sonra aşağıdakı ardıcıllıqla cihazları yandırın; giriş nöqtəsi, kompüter, sonra printer. Printer və kompüteri giriş nöqtəsinə yaxın aparın və radio dalğa rabitəsinə imkan yaratmaq üçün onlar arasında hər hansı maneəni aradan qaldırın, sonra şəbəkə parametrlərini yenidən qurmağa cəhd edin.

  • Siz radio dalğanın gücünü şəbəkə vəziyyəti vərəqəsindəki [Simsiz] sütununda yoxlaya bilərsiniz. Əgər [Siqnalın gücü] [Orta] vəziyyətdədirsə, radionun gücü zəif ola bilər. Əgər printerdə LCD ekranı varsa, siz radio dalğasının gücünü həm də başlanğıc ekrandan yoxlaya bilərsiniz. Printer və giriş nöqtəsini bir-birinə yaxın aparın. Əgər maneə baş verərsə, onları elektromaqnetik dalğalı avadanlıqlardan və radio cihazlardan uzaq aparın.

  • Giriş nöqtəsi üçün SSID və şifrənin düzgün olub-olmadığını yoxlayın. Əgər standart parametrləri olan giriş nöqtəsindən istifadə edirsinizsə, SSID və şifrə etiketin üzərində olur. Əgər SSID və şifrəni bilmirsinizsə, giriş nöqtəsini quraşdıran şəxs ilə əlaqə saxlayın və ya giriş nöqtəsi ilə birgə verilmiş sənədlərə baxın. Şifrə işarələrə çox həssasdır.

  • Əgər giriş nöqtəsi SSID kodunu gizlətməyə təyin olunubsa, SSID kodu və şifrəni birbaşa printer və kompüterə daxil edin.

  • Əgər printerin portu yanlışdırsa, siz çap edə bilməyəcəksiniz və ya çap etmə əməliyyatı dayanacaq. Çap Portunun düzgün quraşdırıldığını və seçildiyini yoxlayın.

  • Printer və kompüterin qoşulmasını yoxlamaq üçün Ping əmrindən istifadə edin.

  • Şəbəkə əhatəsinin dəyişib-dəyişmədiyini yoxlayın. Əgər siz giriş nöqtəsini dəyişmisinizsə, şəbəkə parametrlərini yenidən tənzimləyin və kompüter və printeri eyni şəbəkəyə qoşun. Siz şəbəkə bağlantısı hesabatında şəbəkəni yoxlaya bilərsiniz.

  • Əgər Mac OS X və həm Ethernet, həm də Wi-Fi şəbəkələrindən istifadə edərkən printer əlavə etmə ekranı görünmürsə, printer və cihaz arasındakı şəbəkə prioriteti zəif ola bilər. Şəbəkənin prioritetini artırın.

  • Əgər giriş nöqtəsində məxfilik ayırıcısı aktivləşdirilmişdirsə, siz qoşulu cihazlar arasında rabitə yarada bilməyəcəksiniz. Məxfilik ayırıcısını söndürün və yenidən cəhd edin. Ətraflı məlumat üçün giriş nöqtəsi ilə verilən sənədlərə baxın.