Ağıllı Cihazdan Wi-Fi ilə çap edə və ya skanlaya bilmədikdə həll yolları

Aşağıdakı həll yollarını sınaqdan keçirin.

  • Şəbəkəyə qoşmaq istədiyiniz cihazları söndürün. Təxminən 10 saniyə gözləyin, sonra aşağıdakı ardıcıllıqla cihazları yandırın; giriş nöqtəsi, ağıllı cihaz, sonra printer. Printer və ağıllı cihazı giriş nöqtəsinə yaxın aparın və radio dalğa rabitəsinə imkan yaratmaq üçün onlar arasında hər hansı maneəni aradan qaldırın, sonra şəbəkə parametrlərini yenidən qurmağa cəhd edin.

  • Əgər printer giriş nöqtəsindən kifayət qədər siqnal qəbul edə bilmirsə, onları bir-birinə yaxın gətirin. Əgər maneə baş verərsə, onları elektromaqnetik dalğalı avadanlıqlardan və radio cihazlardan uzaq aparın. Siz radio dalğanın gücünü şəbəkə statusu səhifəsindəki Wireless cərgəsində yoxlaya bilərsiniz. Əgər Signal Strength Fair göstərirsə, radio dalğanın gücü zəif ola bilər. Əgər printerdə LCD ekranı varsa, siz radio dalğasının gücünü həm də başlanğıc ekrandan yoxlaya bilərsiniz.

  • Giriş nöqtəsi üçün SSID və şifrənin düzgün olub-olmadığını yoxlayın. Əgər standart parametrləri olan giriş nöqtəsindən istifadə edirsinizsə, SSID və şifrə etiketin üzərində olur. Əgər SSID və şifrəni bilmirsinizsə, giriş nöqtəsini quraşdıran şəxs ilə əlaqə saxlayın və ya giriş nöqtəsi ilə birgə verilmiş sənədlərə baxın. Şifrə işarələrə çox həssasdır.

  • Əgər giriş nöqtəsi SSID kodunu gizlətməyə təyin olunubsa, SSID kodu və şifrəni birbaşa printer və ağıllı cihaza daxil edin.

  • Şəbəkə əhatəsinin dəyişib-dəyişmədiyini yoxlayın. Əgər siz giriş nöqtəsini dəyişsəniz, şəbəkə parametrini yenidən tənzimləyin və ağıllı cihaz və printeri eyni şəbəkəyə qoşun. Siz şəbəkə bağlantısı hesabatında şəbəkəni yoxlaya bilərsiniz.

  • Əgər giriş nöqtəsində məxfilik ayırıcısı aktivləşdirilmişdirsə, siz qoşulu cihazlar arasında rabitə yarada bilməyəcəksiniz. Məxfilik ayırıcısını söndürün və yenidən cəhd edin. Ətraflı məlumat üçün giriş nöqtəsi ilə verilən sənədlərə baxın.