> การใส่กระดาษและแผ่น CD/DVDs > การโหลดแผ่น CD/DVD > ข้อควรระวังในการจัดการกับแผ่น CD/DVD

ข้อควรระวังในการจัดการกับแผ่น CD/DVD

  • ดูที่เอกสารที่ให้มาพร้อมกับแผ่น CD/DVD สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการกับแผ่น CD/DVD หรือการเขียนข้อมูล

  • อย่าทำการพิมพ์ลงบนแผ่น CD/DVD ก่อนที่จะเขียนข้อมูลของคุณลงไป หากกระทำเช่นนั้นก่อน รอยนิ้วมือ คราบสกปรก หรือรอยขูดขีดบนพื้นผิวอาจเป็นสาเหตุของข้อผิดพลาดในขณะเขียนข้อมูลได้

  • การเกิดรอยเปื้อนอาจเกิดขึ้นได้ โดยขึ้นอยู่กับประเภทของแผ่น CD/DVD หรือข้อมูลที่ทำการพิมพ์ พยายามทำการพิมพ์ทดสอบบนแผ่น CD/DVD เปล่าก่อน ตรวจสอบพื้นผิวที่พิมพ์แล้วหลังจากทิ้งรอไว้ประมาณหนึ่งวันเต็ม

  • เมื่อเปรียบเทียบกับการพิมพ์บนกระดาษแท้ของ Epson ความหนาของการพิมพ์จะต่ำกว่าเพื่อป้องกันหมึกไม่ให้เกิดรอยเปื้อนบนแผ่น CD/DVD ปรับความหนาของการพิมพ์ตามที่จำเป็น

  • ทิ้งแผ่น CD/DVD ที่พิมพ์แล้วอย่างน้อย 24 ชั่วโมงเพื่อให้แห้งสนิทโดยหลีกเลี่ยงไม่ให้โดนแสงแดดโดยตรง อย่าวางซ้อนหรือเสียบแผ่น CD/DVD เข้าไปในอุปกรณ์ของคุณจนกว่าจะแห้งสนิท

  • หากพื้นผิวที่พิมพ์แล้วมีความเหนียวอยู่แม้ว่าหลังจากทิ้งไว้จนแห้งแล้ว ให้ปรับความหนาการพิมพ์ให้น้อยลง

  • การพิมพ์อีกครั้งบนแผ่น CD/DVD แผ่นเดิมอาจจะไม่สามารถปรับปรุงคุณภาพการพิมพ์ให้ดีขึ้นได้

  • หากถาด CD/DVD หรือช่องโปร่งใสด้านในถูกพิมพ์ลงไปอย่างไม่ตั้งใจ ให้ทำความสะอาดโดยเช็ดหมึกออกทันที

  • แผ่น CD/DVD หรือถาด CD/DVD อาจเป็นคราบสกปรกได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าพื้นที่การพิมพ์ ทำการตั้งค่าเพื่อให้พิมพ์บนพื้นที่ซึ่งสามารถทำการพิมพ์ได้

  • คุณสามารถตั้งช่วงระยะการพิมพ์สำหรับแผ่น CD/DVD ไปที่ระดับเส้นผ่านศูนย์กลางด้านในต่ำสุดที่ 18 มม. และระดับเส้นผ่านศูนย์กลางด้านนอกสูงสุดที่ 120 มม. แผ่น CD/DVD หรือถาดใส่อาจมีรอยเปื้อนได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตั้งค่า ตั้งค่าให้อยู่ภายในช่วงระยะสำหรับแผ่น CD/DVD ที่คุณต้องการพิมพ์