> การใส่กระดาษและแผ่น CD/DVDs > การโหลดแผ่น CD/DVD > แผ่น CD/DVD ที่สามารถพิมพ์ได้

แผ่น CD/DVD ที่สามารถพิมพ์ได้

คุณสามารถพิมพ์บนแผ่น CD/DVD แบบวงกลมขนาด 12 cm หรือ ที่ติดฉลากว่าเหมาะสำหรับการพิมพ์ ตัวอย่างเช่น "สามารถพิมพ์ได้บนพื้นผิวของฉลาก" หรือ "สามารถพิมพ์ได้ด้วยเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ต"

นอกจากนี้คุณยังสามารถพิมพ์บนแผ่น Blu-ray Discs™ ได้อีกด้วย